دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 1 - 13
نویسندگان : احسان اکبری *

چکیده :
در خودروهای پیل¬سوختی، معمولاً ولتاژ خروجی منبع پیل¬سوختی بسیار کمتر از ولتاژ مورد نیاز باس DC بوده و با افزایش جریان خروجی، میزان این ولتاژ خروجی به طور قابل¬توجهی کاهش می¬یابد. به منظور تطبیق ولتاژ خروجی منبع پیل¬سوختی با ولتاژ باس DC، یک مبدل تقویت¬کننده جدید DC-DC با دامنه محدوده ولتاژ ورودی گسترده و بهره ولتاژ بالا ارائه شده است تا به عنوان رابط توان مورد¬نیاز، تنش ولتاژ را در سراسر وسایل الکتریکی کاهش داده و با بازدهی تبدیل قابل¬قبولی عمل کند. نمونه اولیه¬ای با توان 300 وات طراحی و اجرا شده است که در نتیجه آن، حداکثر بازده مبدل پیشنهادی 95 درصد در 300 وات اندازه گیری شد. نتایج تجربی به منظور تایید اثربخشی مبدل پیشنهادی ارائه شده است.

کلمات کلیدی :
بهره ولتاژ بالا، خازن سوئیچی، خودروهای پیل¬سوختی، مبدل تقویت¬کننده DC-DC، محدوده ولتاژ ورودی گسترده.


مشاهده مقاله
199
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ اسفند ۱۴۰۰