دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : امیرحسن طالبی *

چکیده :
پاشندگي يکي از عوامل اصلی محدود کننده‌ی حجم اطلاعات قابل ارسال و مسافت ارسال براي يک فيبر است. در واقع پس از تضعیف، مهمترین عامل محدودیت ارسال اطلاعات نوری پاشندگی است. این مقاله پس از بررسی راهکارهای الکترونیکی روش‌های جبران پاشندگی، به معرفی روش پیش‌چرب برای جبرای پاشندگی در فیبرهای نوری پرداخته است. در واقع اين روش يکی از روش‌های پيش جبران‌سازی محسوب می‌شود. در اين روش قبل از وارد کردن پالس به فيبر، خواص آن به گونه‌ای اصلاح می‌شود که پهن‌شدگي ناشي از «پاشندگی سرعت گروه» به حداقل برسد که به آن اعمال چرپ به پالس ورودي مي‌گويند. نتایج حاکی از آن است که استفاده از این گونه فیبرها برای جبران‌سازی در مسافت های کوتاه پارامترهایی از قبیل فاکتور Λ و FBG را به گونه مناسبی بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی :
جبران پاشندگی، روش پیش چرپ، طول موج پاشندگی صفر، فیبر کریستال فوتونی.


مشاهده مقاله
124