دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : صهیب اژدری *

چکیده :
باتری‌های لیتیوم – یونی قابلیت بالایی در ذخیره سازی انرژی و توان دارند. به همین دلیل استفاده از آنها در ایستگاه‌های شارژ سریع به عنوان ذخیره ساز انرژی بسیار مرسوم است. با توجه به این امر که باتری یک سیستم بسته است، نمی‌توان به صورت دقیق مقدار توان ذخیره شده در آن را محاسبه کرد. استفاده از شاخصه‌ی سطح شارژ باتری این امکان را فراهم می‌آورد تا تخمینی نسبتا دقیق از میزان توان و انرژی ذخیره شده در باتری وجود داشته باشد. یکی از پرکاربرترین‌های شیوه‌های تخمین استفاده از فیلتر کالمن و فیلتر H-infinity می‌باشد. مدلسازی، تعیین ظرفیت دقیق باتری و روش تخمین سطح شارژ آن یکی از مهم‌ترین و دشوارترین تکنیک‌ها برای اطمینان از عملکرد کارآمد و ایمن باتری است. از آنجایی که ظرفیت و سطح شارژ باتری به شدت مرتبط هستند، تخمین دقیق سطح شارژ بدون دانستن ظرفیت دقیق باتری دشوار است. در سمت مقابل عملکرد باتری تا حدی به اثرات دمایی نیز وابسته است. استفاده از پارامترهای آفلاین باتری این امکان را فراهم می‌آورد تا الگوریتم علاوه بر سطح شارژ باتری، بتواند تخمینی از دمای باتری را نیز بدست آورد. با تخمین لحظه‌ای دمای باتری می‌توان از این شاخصه به عنوان یک سیگنال کنترلی استفاده کرد.

کلمات کلیدی :
تخمین سطح شارژ باتری، تخمین سطح انرژی باتری، اثرات دمایی بر باتری، باتری لیتیوم – یونی، فیلتر H-infinity


مشاهده مقاله
10