ثبت نام در مجله
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۲ -شماره ۵ -زمستان ۱۴۰۱:

(۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱)

بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
طراحی و ساخت استتوسکوپ دیجیتالی
دوره 2، شماره 2، 1401، صفحات 19 - 29
نویسندگان : اسما مشیرفر * 1

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده :
در طراحی گوشی‌های پزشکی دیجیتال چند نکته حائز اهمیت باید در نظر گرفته شود. اولین نکته اینکه طراحی این گوشی‌ها باید به گونه‌ای باشد که نویز محیط حداقل تأثیر را بر خروجی آنها داشته باشد. همچنین در اتاق عمل متخصصان بیهوشی نیز از گوشی‌های پزشکی استفاده می‌کنند. راه حل این مشکل قابل تنظیم کردن طول گوشی پزشکی است. و نیز در گوشی‌های آکوستیکی تنها پزشکی قادر به شنیدن صداهای گوشی است اما گاه پزشکان نیاز دارند که صدای گوشی از چند هدفون یا اسپیکر برای همه¬ی افراد حاضر در اتاق پخش شود. هدف کلی طراحی روشی‌های پزشکی دیجیتال اضافه کردن ویژگی‌های یاد شده به گوشی‌های آکوستیکی است. در طراحی نمونه¬ی اولیه ابتدا باید تقویت اصوات ظریف بدن در دستور کار قرار گیرد سپس حذف نویزهای محیط و جلوگیری از تقویت نویز و استفاده از فیلترهای مخصوص مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
استتوسکوپ دیجیتالی، اصوات ظریف بدن، نویزهای محیط، صداهای قلب