ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۱ -شهریور ماه ۱۴۰۳:

(۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
ارزیابی مقاومت در برابر اتصال کوتاه و توسعه اتوترانسفورماتور با ظرفیت بالا
دوره 4، شماره ۱۰، ۱۴۰۳، صفحات 48 - 77
نویسندگان : پارسا ثروتی* 1 ، شهاب الدین نیکوخصال 2 ، احمد مرادی 3

1 گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده :
وقوع اتصال کوتاه ناگهانی در یک ترانسفورماتور بزرگ با ولتاژ 500 کیلوولت منجر به خرابی می‌شود، که می‌تواند تأثیر زیادی بر پایداری و ایمنی شبکه برق داشته باشد. این مقاله اصول محاسبه و روش ارزیابی توانایی مقاومت ترانسفورماتور را در برابر اتصال کوتاه بررسی می‌کند. همچنین ساختار طراحی یک اتوترانسفورماتور 400 مگاوات/500 کیلوولت و توانایی آن برای تحمل اتصال کوتاه تحت شرایط ولتاژ بالا-ولتاژ متوسط (HV-MV) و ولتاژ متوسط-ولتاژ پایین (MV-LV) ارائه می‌شود. ویژگی‌های اتصال کوتاه بر اساس مقایسه با ترانسفورماتور‌های معمولی 110 کیلوولت و 220 کیلوولت تحلیل می‌شوند و یک استراتژی کنترل برای بزرگ‌ترین اتوترانسفورماتور با ظرفیت 400 مگاوات/500 کیلوولت ارائه می‌شود. سپس تطبیق با نتایج یک آزمایش اتصال کوتاه ناگهانی در یک مرکز آزمایش با جریان بالا انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که اتوترانسفورماتور با ظرفیت بزرگ با موفقیت، آزمون ضربه جریان بالا تحت شرایط اتصال کوتاهHV-MV و MV-LV را پشت سر گذاشته و این به عنوان یک دستاورد جهانی تاریخی تلقی می‌شود. تمام شاخص‌ها مثبت هستند و اعتبار بررسی قدرت و روش ارزیابی اتصال کوتاه را تایید می کنند. این نیز توانایی بالا اتوترانسفورماتور 500 کیلوولت را برای مقاومت در برابر اتصال کوتاه نشان می دهد
کلمات کلیدی :
اتوترانسفورماتورها، نیروهای الکترومغناطیسی، ارزیابی ترانسفورماتورهای قدرت، جریان‌های اتصال کوتاه