ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۰ -خردادماه ۱۴۰۳:

(۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
افزایش دقت طبقه‌بندی سیگنال‌های مغزی مبتنی بر تصور حرکتی اندام حرکتی تحتانی با ترکیب روش‌های انتخاب کانال‌های بهینه و الگوی فضایی مشترک
دوره 3، شماره ۷، ۱۴۰۲، صفحات 54 - 70
نویسندگان : حسین حسینی* 1 ، محمدعلی جوادزاده 2 ، ایمان علیدادی شمس‌آبادی 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز، دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 پژوهشگر، دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده :
سیستم رابط مغز و رایانه یک مسیر ارتباطی بین مغز و رایانه فراهم می‌کند و اخیراً مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. یکی از رایج‌ترین پارادایم‌های سیستم‌های رابط مغز و رایانه، تصور حرکتی است. سیستم رابط مغز و رایانه مبتنی بر تصور حرکتی با بهره‌گیری از سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام در هنگام اخذ سیگنال از تعداد زیادی کانال استفاده می‌کنند. کانال‌های غیرمرتبط با کار مورد نظر، سبب ایجاد تداخل نامطلوب و افزایش سطح نویز می‌گردد. در این مقاله، ما دو روش انتخاب کانال بهینه را برای بهبود ویژگی‌های مرتبط با الگوی فضایی مشترک (CSP) جهت طبقه‌بندی وظایف تصور حرکتی ارائه می‌کنیم. از آنجایی که فعالیت‌های مغزی تصور حرکتی در ناحیه خاصی از مغز قرار دارد، نحوه انتخاب کانال‌های مناسب برای بهبود عملکرد رابط مغز و رایانه مهم است. در این مقاله، انتخاب ویژگی تحلیل واریانس (ANOVA) و انتخاب ویژگی روبه‌جلو ترکیبی (SFFS) با الگوی فضایی مشترک (CSP) برای انتخاب کانال‌های الکترود بهینه ترکیب شده است. نتایج نشان می‌دهد که دقت طبقه‌بندهای KNN، SVM و LDA در هنگام استفاده از روش ANOVA+CSP به ترتیب 74، 72 و 71 درصد، در هنگام استفاده از روش SFFS+CSP به ترتیب 74، 73 و 68 درصد، در هنگام استفاده از CSP به تنهایی به ترتیب 65، 62 و 60 درصد، در هنگام عدم استفاده از روش‌های انتخاب کانال‌های بهینه و الگوی فضایی مشترک به ترتیب 58، 64 و 57 درصد می‌باشد؛ بنابراین ترکیب روش‌های انتخاب کانال‌های بهینه و الگوی فضایی مشترک باعث افزایش دقت طبقه‌بندها شده است.
کلمات کلیدی :
رابط مغز و رایانه، الکتروانسفالوگرام، تصور حرکتی، الگوی فضایی مشترک، انتخاب کانال.