ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۰ -خردادماه ۱۴۰۳:

(۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
چارچوب کوبیت (COBIT) و نقش آن به عنوان ماهیتی راهبردی برای مدیریت وکنترل حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها
دوره 3، شماره 6، 1402، صفحات 38 - 55
نویسندگان : کبری یاری فرد* 1

1 کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده :
اکثر سازمان ها از فناوری اطلاعات به منظور پشتیبانی و توسعه استراتژی ها و اهداف سازمانی خود استفاده می نمایند. این استفاده فراگیر از فناوری در سازمان ها منجر به وابستگی حیاتی آن ها به فناوری اطلاعات شده است،که معرف تمرکز بر حاکمیت فناوری اطلاعات و چاچوب های مربوط به آن می باشد.حاکمیت فناوری اطلاعات ، یکی از راهکارهای مناسب برای ایجاد همراستایی و دستیابی به همسویی بهتر میان کسب وکار و فناوری اطلاعات است،که از طریق ساختارهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات و روال های پایش این تصمیمات حاصل می گردد،پیاده سازی مؤثر حاکمیت فناوری اطلاعات به یک چارچوب جامع نیاز دارد،یک چارچوب حاکمیت مناسب که همه رهنمودهای کلیدی مدیریت برای حاکمیت فناوری اطلاعات را در نظر بگیرد.این چارچوب می تواند کوبیت باشد، COBIT در واقع یک استاندارد باز جهاني است كه متخصصان سراسر جهان آن را براي كنترل فرايندهاي فناوري اطلاعات پذيرفته اند، چارچوبي كه به منظور كنترل عملكرد فناوري اطلاعات طراحي و توسط سازمان های دولتی و بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد،زیرا به افزایش حساسیت در فرآیند های IT کمک می کند، دراین مقاله به ایجاد یک رویکرد ساده برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات پرداخته شده است. رویکرد گفته شده از طریق مراحل زیر توسعه داده شده و آزمون شده است: (1) برجسته کردن نیازهای اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات با توجه به روش های کلیدی موجود (2) طراحی رویکردهای هدف که این نیازها را با هم یکپارچه کند و از اصول مدیریت دانش استفاده کند. رویکرد حاضر از دیدگاه STOPE( استراتژی، فناوری، سازماندهی، افراد و محیط) استفاده می کند تا فرضیات موجود، اصول مدیریت دانش بعنوان یک ارزش افزوده، و مراحل 6 سیگما بعنوان یک فرایند بهبود دوره ای را با هم ترکیب و یکپارچه کند.
کلمات کلیدی :
حاکمیت فناوری اطلاعات ، مدیریت فناوری اطلاعات ، کوبیت