ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۱ -شهریور ماه ۱۴۰۳:

(۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
شناسایی و اولویت بندی پیشران ها و محرک های بهره گیری از BPMS و iBPMS در راستای هوشمندسازی و توسعه خدمات مالیاتی
دوره 3، شماره ۷، ۱۴۰۲، صفحات 71 - 89
نویسندگان : حسن یارمحمدی* 1 ، زهرا محضرنیا 2

1 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، معماری سیستم های کامپیوتری

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده :
سازمان مجموعه ای از فرآیندهاست که قوانین و مقرارات خاصی بر آنها متناسب با کارکرد سازمان حاکم است. سازمان ها به منظور دستیابی به اهداف، باید همبستگی بین سیستم های IT و کسب و کار خود ایجاد نماید. در این زمینه سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS روشی است که به سازمان ها امکان تطبیق سریع تری را با الزامات متغیر بازار و مشتریانش می دهد. فرآیندهای کسب و کار کلید موفقیت هر سازمان هستند و الکترونیکی سازی تمام فرآیندها زمینه ای برای گذر از الکترونیکی سازی سازمان ها به هوشمندسازی است(با استفاده از داده های جمع آوری شده حاصل از فرآیندها و داده کاوی) و مدیریت فرآیند کسب و کار ابزاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. در این مقاله پیشران ها و محرک های بهره گیری سازمان امور مالیاتی از BPMS شناسایی و اولویت بندی شد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی-توصیفی، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته های آن در حل مشکلات سازمان امور مالیاتی به کار گرفته می شود و از آن جهت توصیفی است که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار می گیرند. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری و نظرات خبرگان نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند به ترتیب کارکردها در حوزه «سازمان»، «کارکنان و ذینفعان»، «مدیریت و بهینه سازی فرآیندها»، «خدمات فناوری اطلاعات» و «ارائه خدمات» محرک های اساسی بهره گیری از BPMS در سازمان ها هستند.
کلمات کلیدی :
BPMS، فرآیندهای کسب و کار، الکترونیکی سازی، بهره وری سازمانی، کاهش هزینه های IT.