ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۰ -خردادماه ۱۴۰۳:

(۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
شناسایی و الویت بندی پیش ران ها و کارکردهای استفاده از هوش تجاری در شهرداری ها (مورد مطالعه: شهرداری کرمانشاه)
دوره 3، شماره ۸، ۱۴۰۲، صفحات 37 - 55
نویسندگان : محمد آدینه وند* 1 ، زهرا حاجی بیگی 2

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

چکیده :
استفاده از داده ها و انجام داده کاوی در سیستم های الکترونیکی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. ابزار هوش تجاری و خروجی های آنها (داشبوردهای مدیریتی) به عنوان ابزاری مهم می¬توانند در کمترین زمان ممکن گزارشات مدیریتی را در اختیار مدیران قررار دهد که از این حیث هزینه های تصمیم گیری کاهش یافته و قدرت تصمیم گیری مدیران افزایش می یابد. امروزه بعد از استخراج شاخص ها بر اساس داده های موجود در سازمان ها، مصورسازی و نمایش برخط آنها با استفاده از ابزار هوش تجاری در اکثر سازمان ها در حال انجام است. این پژوهش با هدف شناسایی و الویت بندی پیش ران های استفاده از هوش تجاری در شهرداری کلانشهرها(مورد مطالعه: شهرداری کرمانشاه) انجام شد. پژوهش کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و کارکنان شهرداری کرمانشاه بوده و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 150 نفر برای مصاحبه استفاده شده است. از نرم¬افزارهای SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان می دهد که پیش ران ها به ترتیب سازمان، واحد مالی، پروژه ها، واحد منابع انسانی و شهروندان شناسایی و دارای الویت هستند.
کلمات کلیدی :
هوش تجاری، فناوری های نوین، داده کاوی، شهرداری، کرمانشاه.