ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۰ -خردادماه ۱۴۰۳:

(۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
طراحی و شبیه سازی فیلتر دو بانده ی پوشیدنی منعطف با زیرلایه ی نمد برای کاربرد در سیستم های پزشکی
دوره 2، شماره 3، 1401، صفحات 8 - 18
نویسندگان : بدر دریائی 1 ، فرزاد خواجه خلیلی* 2

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مؤسسه آموزش عالی کیان

چکیده :
در این مقاله، به طراحی و شبیه¬سازی یک فیلتر دو بانده¬ی پوشیدنی منعطف به¬منظور عملکرد در باندهای فرکانسی ISM پرداخته شده است. لذا به¬دلیل انجام طراحی مبتنی بر اصول پوشیدنی، علاوه بر شناخت باندهای فرکانسی مذکور، چگونگی روند طراحی فیلترهای پوشیدنی نیز بررسی گردیده است. در همین راستا، نخست، مشخصه¬های مد نظر و مطلوب یک فیلتر بررسی می¬گردد. این مشخصه¬ها شامل پارامترهای ماتریس پراکندگی (S-Parameters) و تأخیر گروه می¬باشد. در ادامه و در تبیین اهداف، با تعیین مقادیر عددی برای این مشخصه¬ها، چارچوب مقاله تعیین می¬شود. از آنجا که موضوع این مقاله، طراحی فیلترهای پوشیدنی می¬باشد، بایستی زیرلایه¬ای که این قابلیت را دارد، به¬کار گرفته شود. در همین راستا، از یک زیرلایه¬ی منعطف با جنس نمد، ضخامت 1.4 mm، ثابت عایقی 1.45 و همچنین، tan (δ) = 0.001 استفاده شده است. با استفاده از این عایق، یک فیلتر پیشنهادی دو بانده با ابعاد 29.4×33.4 mm2 طراحی گردید. باندهای فرکانسی تحت پوشش آن شامل 2.4-2.5 GHz و 5.15-5.35 GHz می¬باشد. این باندها از مقادیر استاندارد تحت پوشش ISM هستند. شایان ذکر است که در تمامی فرکانس¬های کار، شروط S11 < -10 dB و S21 > + 0.5 dB برقرار می¬باشد.
کلمات کلیدی :
فیلتر، پوشیدنی، نمد، تشدیدگر، پارامترهای پراکندگی، عایق