ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۴ -شماره ۱۰ -خردادماه ۱۴۰۳:

(۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳)

 
بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
ارائه الگوریتم همزمان سازی سیگنال طیف گسترده دنباله مستقیم تمام کد بلند مبتنی بر تاشدگی دوگانه در محیط داپلر بالا
دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 67 - 78
نویسندگان : دانیال رحیمی* 1 ، حامد احمدیان یزدی 2 ، محمد پنجه علی آباد 3

1 دانشجو

2 استاد

3 پژوهشگر

چکیده :
برای مقاوم‌سازی لینک‌های طیف گسترده دنباله مسقیم در برابر انواع آشکارسازی، شنود و فریب، از طراحی کد با طول تکرار بسیار بالا استفاده می‌شود. در روش های مرسوم همزمان سازی طیف گسترده کد بلند، از کد کوتاه جهت انتقال حالت مولد LFSR کد بلند در ابتدای فریم اطلاعات استفاده می‌شود. از آنجا که گیرنده مجاز، مولد LFSR کد بلند را در اختیار دارد، در صورت همزمان سازی صحیح می‌تواند اطلاعات حالت اولیه LFSR که توسط کد کوتاه منتقل‌شده را بازیابی کرده و بر روی کد بلند همزمانی را به درستی انجام دهد. بهره‌گیری از کد کوتاه در این روش، موجب افزایش احتمال آسیب‌پذیری لینک در برابر گیرنده‌های غیرمجاز می‌گردد. الگوریتم همزمان سازی در ساختار تمام کد بلند با چالش تخمین حالت اولیه سیگنال دریافتی مواجه بوده و در صورتی که از سناریوی مناسب استفاده نگردد، منجر به افزایش زمان همزمان سازی می گردد. روش تاشدگی دوگانه از مطرح ترین الگوریتم در این حوزه بوده و می تواند زمان همزمانسازی در شرایط تاخیر زمان کانال جبران کند. چالش اصلی در این الگوریتم وجود شرایط داپلری بالا بوده و در صورتی که فرکانس داپلر به درستی جبران نشود، منجر به کاهش احتمال آشکارسازی خواهد شد. در این مقاله الگوریتم همزمان سازی سیگنال طیف گسترده دنباله مستقیم تمام کد بلند مبتنی بر تاشدگی دوگانه در محیط داپلر بالا ارائه می شود. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از ساختار بانک فیلتر و افزدون صفر می تواند داپلر کانال به درستی جبران کند. نتایج شبیه سازی صحت عملکرد این روش را در شرایط داپلری بالا نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی :
کد بلند، طیف گسترده، تاشدگی دوگانه