ثبت نام در مجله
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره دوم-شماره4 -پاییز 1401:

(15 آذر ماه 1401)

بانک ها و نمایه ها


civilica

56454

tpbin

magiran

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
بررسی طیف نوری میکرو تشدیدگرهای حلقوی با اضافه کردن تقویت کننده در حلقه ها
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : شهناز محمدی * 1 ، علی پورزیاد 2 ، سعید نیک مهر 3

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

2 دستیار دانشگاه تبریز

3 استاد دانشگاه تبریز

چکیده :
در این مقاله با استفاده از نرم افزار کامسول، با اضافه کردن تقویت کننده به ساختار تشدیدگرهای حلقه ایی در یک ساختار دلخواه که داری یک طیف فرکانسی عبوری در پنجره مخابراتی است، به یک طول موج رزناتوری در طول موج1555 نانومتر دست یافته شده است که همزمان تقویت میشود. با تغییر اندازه های حلقه ها در ساختار های موازی و متوالی در یک آرایه رزناتوری و تغییر مکان تقویت کننده در ساختار حلقه ها به یک ساختار بهینه دست یافته شده که به تقویتی در حدود 40 دسی بل رسیده است. تقویت کننده ای که به این ساختار اضافه شده پیشنهاد شده است تقویت کننده های ناخالصی ، مثل داپد کردن قسمتی از حلقه به وسیله اتم های اربیوم یا تقویت کننده های نیمه هادی.
کلمات کلیدی :
تشدیدگر حلقه ایی، تقویت کننده، پنجره مخابراتی